Montering

Stora företag drar ofta en skarp linje mellan konstruktion och montering. På TM är gränserna flytande. Våra lösningar växer fram i ett team som ser hela bilden. Alla vet vad som ska presteras. Och det är aldrig för sent för en förbättrande detalj.

Vid provkörning med kunden är alla problem lösta. Och monteringen i stort sett klar. Bara att packa, leverera och ta i bruk. Utan tidskrävande inkörning.