Hydroformning

Komplexa detaljer med oregelbundna former. Helt färdiga i ett enda moment. Där ligger den stora fördelen med hydroformning – en teknik som överträffar all konventionell djupdragning.

Vätskan trycker alltid vinkelrätt mot materialet vilket ger hög precision och jämn materialtjocklek. Stor frihet för design med tilltalande finish.

Hos TM finns erfarenhet, maskinlösningar och verktygskunskap. Och dessutom kapacitet för legoarbeten.

Egenutvecklat maskin- och verktygskoncept med låga investeringskostnader och optimalt materialutnyttjande.

Videoklipp

Instruktionsfilm - Hydroformning